امیرحسین بزرگیان

امیرحسین بزرگیان

توسعه دهنده وب و سیستم ادمین

۰ارتباط ۲۳مهارت
اردبیل | اردبیل
سیستم ادمین
تاپ جی اس ام
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
سیستم ادمین
تاپ جی اس ام
۱۳۹۵ اکنون
سیستم ادمین
گستر سیستم سانیار
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات