داود میرزاباقریان

داود میرزاباقریان

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری

۳ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
برنامه نویس وب
رایان زمین پرداز
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
تحصیلات
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
برنامه نویس وب
رایان زمین پرداز
مهارت ها
| ۲نفر
ابوالفضل حیدریMohsen Nsiri
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات