نهال چوبندی

نهال چوبندی

مترجم انگلیسی

۰ارتباط ۴مهارت
هرمزگان | جزیره کیش
مترجم
ماهان ترجمه/ترجمه البرز/نیروی کار مجازی پونیشا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی منابع طبیعی منابع طبیعی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مترجم
ماهان ترجمه/ترجمه البرز/نیروی کار مجازی پونیشا
7سال سابقه ترجمه متون و مقالات تخصصی ISI در زمینه های پزشکی/مدیریت/شیمی/پلیمر/بازرگانی/نفت/زیست شناسی/بیولوژی/بیوشیمی
مترجم برتر پونیشا
مترجم ماهان ترجمه
همکار ترجمه البرز
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات