علی علوی

علی علوی

کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق

۴ارتباط ۲مهارت
فارس | شیراز
اپراتور دستگاه
فرودگاه
کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی گرمسار
تحصیلات
دانشکده فنی و مهندسی گرمسار
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
اپراتور دستگاه
فرودگاه
قسمت چیلر و دستگاه برودتی و تعمیرات برق عهده دار بودم
۱۳۸۵ اکنون
برقکار صنعتی
ازاد
به صورت ناپیوسته کار کردم
۱۳۸۳ - ۱۳۸۵
استاد لوله کش
ازاد
مهارت ها
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات