امید نامجو

امید نامجو

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۱مهارت
گیلان | آستارا
نجاتگر
هلال احمر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهریار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهریار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
نجاتگر
هلال احمر
مهارت ها
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات