یاسر صیادی

یاسر صیادی

بهره برداری

۱ارتباط ۱۴مهارت
بوشهر | عسلویه
بهربرداری
شرکت پتروشیمی اریا ساسول
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
کارشناسی صنایع شیمایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
کارشناسی صنایع شیمیایی
دانشگاه علمی کاربردی عسلویه
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۹
بهربرداری
شرکت پتروشیمی اریا ساسول
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره اموزشی رعایت کامل ایمنی سایت
بهربرداری در شرکت پتروشیمی اریا ساسول
دوره آموزشی انواع ولو های فرایندی
بهربرداری در شرکت پتروشیمی اریا ساسول
توضیحات