نسرین خدایاریان

نسرین خدایاریان

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مهندس کنترل کیفیت
بازرگانی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
haccp
NIC CERT
ISO22000
ROYAL CERT
GMP
NIC CERT
دوره میکروبی و آنالیز شیمی مواد غذایی
خلاق عطا آفرین
کارگاه ارزیابی حسی گوشت
دانشگاه تهران
فناوری های نوین در صنعت غذا
واستریوش
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مهندس کنترل کیفیت
بازرگانی
پروژه‌ها
تولید زیتون باروتی
تولید پودر زیتون
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات