وحید علیرحیمی کشکولی

وحید علیرحیمی کشکولی

کارشناسی مهندسی شیمی

۴ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۸۴ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی شیمی
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات