مجید رمضانی

مجید رمضانی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

۰ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
معلم
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
مقاله نویسی
دانشگاه رازی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
معلم
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
مقاله نویسی
معلم در سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
توضیحات