سید محمدرضا حسینی

سید محمدرضا حسینی

بازرس فنی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

۰ارتباط ۷مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | گچساران
بازرس فنی
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
کارشناسی دانشگاه صنعت نفت
تحصیلات
دانشگاه صنعت نفت
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی مکانیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
ULTRASONIC TESTING
ARIA AZMOON SANAT
CWI
ARIA AZMOON SANAT
CRANE SAFETY
HSE ARYA
API 650
e-josh
API 1104
e-josh
ASME PCC2
NISOC
ASME SECTION VIII DIVISION 1
NISOC
PV Elite
نوین پارسیان
VISUAL TESTING
ARIA AZMOON SANAT
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
بازرس فنی
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات