الهام فراهانیان

الهام فراهانیان

کارشناسی مامایی

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی مامایی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات