مهرداد مرادی

مهرداد مرادی

گرافیست

۰ارتباط ۵مهارت
قم | قم
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم گرافیک
در حال تحصیل
پروژه‌ها
۱۳۹۷
طراحی وب سایت کمپایی موسیقی ...
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات