شکیبا نوربخش

شکیبا نوربخش

کارشناسی مهندسی صنایع

۲ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مهندسی صنایع
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات