سروش درویشی

سروش درویشی

کارشناس مدیریت دولتی

۱ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
مسئول امور اداری
شهرک صنعتی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مدیریت دولتی
(دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)
مدارک و گواهی‌نامه ها
افسر hse
افسر hse
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
کارورایانه
کارورایانه
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
روابط و قانون کار
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
سرپرستی اثربخش
سرپرستی اثربخش
جهاد دانشگاهی
5s (نظام آراستگی)
5s (نظام آراستگی)
جهاد دانشگاهی
مدیریت زمان و بحران
مدیریت زمان و بحران
جهاد دانشگاهی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مسئول امور اداری
شهرک صنعتی
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
رئیس هیات مدیره
شایسته پرداز
۱۳۸۱ - ۱۳۸۶
مدیر تولید مجموعه های تلوزیونی
صدا و سیما
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
روسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات