نبی الله کرونی

نبی الله کرونی

مدرس ریاضی دانشگاهی و کنکوری

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
دبیر
دبیرستان اندیشه
دکترا دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۲ اکنون
دکترا ریاضی کاربردی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
دانشگاه ارومیه
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی ریاضی کاربردی
رتبه اول مقطع کارشناسی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
دبیر
دبیرستان اندیشه
۱۳۹۲ اکنون
استاد
دانشگاه شیراز
تدریس دوس ریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
تدریس دروس ریاضی در تمامی مقاطع به صورت خصوصی و گروهی با متدهای جدید