فرهاد شهبازی بهزادی

فرهاد شهبازی بهزادی

کارشناس فنی در شرکت فنی مهندسی پردازش صنعت ماهور

۱ارتباط ۱مهارت
اصفهان | خورزوق
کارشناس فنی
شرکت فنی مهندسی پردازش صنعت ماهور
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۳
برقکار صنعتی
فنی و حرفه ای اصفهان
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناس فنی
شرکت فنی مهندسی پردازش صنعت ماهور
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس فنی
شرکت فنی و مهندسی جهانپارس
۱۳۸۴ - ۱۳۹۷
برقکار
شخصی
فعالیت در زمینه های برق کشی ساختمان .نصب جک های هیدرولیک .نصب انواع آیفون .اجرای سیستم بالابر ساختمان .اجرا و نورپردازی معابر شهری
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
اجرا و نورپردازی پل امیر کبیر (شاهپور جدید)
کارشناس فنی در شرکت فنی مهندسی پردازش صنعت ماهور
۱۳۹۶
اجرای آبنمای حروف پارک کوهستانی صفه
درجه کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی

فرهاد شهبازی بهزادی سعید هدایی.حمید بابازاده
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات