محمدحسین صلحی

محمدحسین صلحی

دیپلم علوم انسانی

۳ارتباط ۲مهارت
تهران | اسلام شهر
اپراتور دستگاه
بوتان
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم انسانی
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
اپراتور دستگاه
بوتان
به علت انتقال شرکت به ساوه بیکار شدیم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات