حسین دهقان زاده

حسین دهقان زاده

کارشناسی حسابداری مالی

۲ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیرمالی
تضامنی یزدی وشرکا_صرافب رویال
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۴ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
قوانین مالیاتی
جهاد کشاورزی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدیرمالی
تضامنی یزدی وشرکا_صرافب رویال
۱۳۹۴ اکنون
حسابرس مالی
موسسه حسابرسی یکتا روش امین
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات