جلال الدین یزدانپناه

جلال الدین یزدانپناه

کارشناسی شیمی محض

۰ارتباط ۱مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
سرپرست کنترل کیفیت
فرآورده های غذایی و قند یاسوج
کارشناسی دانشگاه یاسوج
تحصیلات
دانشگاه یاسوج
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی شیمی محض
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
سرپرست کنترل کیفیت
فرآورده های غذایی و قند یاسوج
به عنوان مسئول فنی و کارشناس آزمایشگاه نیز مشغول بودم
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
سرپرست کنترل کیفیت
لوله سازی پلی اتیلن تهران یاسوج
کنترل کیفیت و مسئول آزمایشگاه
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
سرپرست کنترل کیفیت
لوله سازی پلی اتیلن تهران یاسوج
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات