حمید رضا رمضانی

حمید رضا رمضانی

کارشناسی ارشد اقتصاد

۴ارتباط ۵مهارت
گیلان | صومعه سرا
سردبیر
نشریه گیل رخ
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه محدث نوری
تحصیلات
دانشگاه علامه محدث نوری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد اقتصاد
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سردبیر
نشریه گیل رخ
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناس فروش
بیمه سامان
۱۳۹۴ اکنون
مدرس
دانشگاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
دفتردار
دفتر خانه ازدواج
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات