جواد مرتضوی

جواد مرتضوی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک

۵ارتباط ۴مهارت
گیلان | رشت
استاد
آموزشکده فنی حرفه ای سما سیاهکل
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صنعتی مازندران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صنعتی مازندران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک
مدارک و گواهی‌نامه ها
نقشه کشی ساختمان
نقشه کشی ساختمان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
استاد
آموزشکده فنی حرفه ای سما سیاهکل
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۷
همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها

جواد مرتضوی عسکر جانعلی زاده چوبستی
۱۳۹۵-۰۳
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
لوله کشی صنعتی
توضیحات