سجاد حقیقت

سجاد حقیقت

مسول بخش فروش در شرکت سمپلکس فستیوال

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
مسول بخش فروش
شرکت سمپلکس فستیوال
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
دوره چیدمان کالا
۱۳۹۵
دوره چیدمان کالا
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۳۸۴
ترخیص کالا
سازمان توسعه و تجارت ایران
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مسول بخش فروش
شرکت سمپلکس فستیوال
این کار شخصی بود و بدلیل مشکلات شخصی در حال جمع شدن است
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
ریس فروش
شرکت لبنیات هراز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
سرپرست فروش تهران و شهرستان و ریس فروش تهران
شرکت چوپان
به مدت ۱:۵ سال شهرستان و بعد فروش تهران بوده ام
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
سرپرست فروش
شرکت گلدین شید
بعلت تغییر شغل بهتر
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
حسابدار و کارشناس فروش
موسسه کاج
جمع شدن موسسه
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارشناس فروش و ترخیص کالا
شرکت هوربیگر کیش
به خاطر خدمت سربازی
پروژه‌ها
۱۳۹۵
حضور در مسابقات لیگ جهانی والیبال در تهران با برند چوپان
۱۳۹۴
حضور برند چوپان در نمایشگاه کتاب
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات