عبدالرحمان بازیار

عبدالرحمان بازیار

کارشناسی حسابداری

۶ارتباط ۴مهارت
اصفهان | گلپایگان
کمک حسابداری
گروه طراحی ارش
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز گنبد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز گنبد
۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
نرم افزار مالی
سفیر قرن
شامل هلو .رافع7 و سکه و برلیان و حقوق و دستمزد
۱۳۷۸
ICDL
دبیرستان ملاصدرا
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کمک حسابداری
گروه طراحی ارش
۱۳۹۳ اکنون
کمک حسابداری
گروه طراحی ارش
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
انبارداری
همکاران کارآمد
پیمان کار صدا و سیما
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
نرم افزار مالی
کمک حسابداری در گروه طراحی ارش
توضیحات