سحر بیرانوند

سحر بیرانوند

کارشناسی ارشد حسابداری

۲۱۶ارتباط ۲مهارت
لرستان | خرم آباد
حسابدار
کاریزما
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
حسابدار
کاریزما
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات