پیمان مرادی

پیمان مرادی

کارشناسی مهندسی نفت حفاری

۱ارتباط ۲مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات فارس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات فارس
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی نفت حفاری
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL 1&2
ICDL 1&2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دوره کارآموزی بصورت اقماری در منطقه گازی آغار و دالان، شرکت بهره برداری زاگرس جنوبی