امین دویران

امین دویران

دیپلم علوم تجربی

۲ارتباط ۱مهارت
زنجان | زنجان
نقاش
آزاد
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم تجربی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
نقاش
آزاد
نقاشی ساختمان به صورت حرفه ای
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مهارت وبلاگ نویسی به صورت نیمه ماهر