مجتبی کربلائی حسینی

مجتبی کربلائی حسینی

دانشجو ترم آخر کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | پردیس
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد پردیس
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد پردیس
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مدیریت بازرگانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات