ابوالفضل بیگدلی

ابوالفضل بیگدلی

کارشناسی مهندسی کشاورزی

۰ارتباط ۲مهارت
زنجان | زرین رود
هماهنگ کننده تولید
تولید عسل
کارشناسی دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی مهندسی فضای سبز کشاورزی
مدارک و گواهی‌نامه ها
پروانه فعالیت
جهاد كشاورزي
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
هماهنگ کننده تولید
تولید عسل
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات