محمود حسین بیک

محمود حسین بیک

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر داخلی
رویش ذهن طلایی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
MICROSOFT- MCSE2012
MICROSOFT- MCSE2012
مجتمع فنی تهران
+netwok
+netwok
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر داخلی
رویش ذهن طلایی
انجام امور منابع انسانی و امور نمایندگی های تهران و شهرستان ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس بازرگانی
توسعه صنعت مارون سیال
انجام امور بازرگانی خارجی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
پشتیبانی مشتریان
همراه اول (ضحاکیش)
تحلیل و آمارگیری فروش محصولات در طرح ها کمپینگ های متتخلف
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارشناس فروش و پشتیبانی فروش
چهارگاه
وارد کننده تجهیزات شبکه و مخابراتی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
تواناییهای فردی
- پیگیر
- تعهد کاری بالا
- توانایی انجام سفرهای ماموریتی
- مسئولیت پذیری
اینکوترمز-