احسان مظفری

احسان مظفری

کارشناس عمران

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
سرپرست
نیک تراز
کارشناسی آموزشکده علمی کاربردی شهید تفویضی تهران
تحصیلات
آموزشکده علمی کاربردی شهید تفویضی تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
دانشگاه آزاد اسلامی میاندواب
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
کاردانی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
سرپرست
نیک تراز
اجرایی و سرپرست کارگاه.متره و برآورد.صورت وضعیت نویسی
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
پروژه مینا
سرپرست در نیک تراز
سرپرست کارگاه.مسکونی ۱۲۰۰۰متری نیاوران.لوکس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
پروژه آپادانا
سرپرست در نیک تراز
سرپرست کارگاه.بازسازی ساختمان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
پروژه فرهنگی ورزشی کوثریه
سرپرست در نیک تراز
سرپرست کارگاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
ساخمان۵طبقه مسکونی
سرپرست در نیک تراز
سرپرست و مجری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
پروژه۱۰۰۰واحدی غدیر
سرپرست در نیک تراز
سرپرست اجرایی بلوک۱۳۰واحدی
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
مسکونی تجاری
سرپرست در نیک تراز
سرپرست اجرا بلوک 80واحدی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
خانه عمران
سرپرست در نیک تراز
توضیحات