محمدرضا ملایی

محمدرضا ملایی

حسابدار در کارگاه تولید رادیاتور

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | شهریار
حسابدار
کارگاه تولید رادیاتور
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهریار
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهریار
۱۳۹۴ - ۱۳۹۸
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
Icdl
پیام سیستم شهریار
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
حسابدار
کارگاه تولید رادیاتور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات