ابوالفضل فاضلی

ابوالفضل فاضلی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

۳ارتباط ۱مهارت
مرکزی | اراک
اداره حقوقی
دانشگاه ازاد اراک
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
پروانه وکالت
کانونو وکلای استان مرکزی
359
تجارب کاری
۱۳۷۴ - ۱۳۹۷
اداره حقوقی
دانشگاه ازاد اراک
مهارت ها
| ۲نفر
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات