آیدا ظریف

آیدا ظریف

کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناس فروش
دره صنعت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس فروش
دره صنعت
در زمینه تجهیزات پزشکی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس فروش
گسترش ارتباطات مبنا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات