امیر شفیعی

امیر شفیعی

آچار فرانسه. متخصص بازار. ایده پرداز. طراح سایت

۷ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارآموز
ذوب آهن اصفهان
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد خوراسگان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد خوراسگان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارآموز
ذوب آهن اصفهان
IT ، تعمیرات سیستم، تعمیرات پرینتر، شبکه، پسیو
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس بازار ایده پرداز تحقیق و توسعه
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۵
تعمیرات و نگهداری هارد دیسک
مقاله کاملا کاربردی برای دانشگاه پیام نور خوراسگان.
مهارت ها
آرش دانااصغر سفیدبخت
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات