محمد مهدی بری مهربانی

محمد مهدی بری مهربانی

روانشناس بالینی,مدیر و موسس مرکز مشاوره سلامت روان مهربان

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مدرس شبکه ازدواج و خانواده
بهزیستی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
سکستراپ
بهزیستی
۱۳۹۵
مربی مهارت های زندگی
بهزیستی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۴۰۰
مدرس شبکه ازدواج و خانواده
بهزیستی
۱۳۸۹ - ۱۴۰۰
مشاور
آموزش و پرورش
۱۳۸۷ اکنون
مشاورتحصیلی و کنکور
آموزش و پرورش
۱۳۸۷ اکنون
روانشناس بالینی
مشاور آموزش و پرورش و مدرس مهارتهای زندگی و فرزندپروری و آموزش پیش ازازدواج
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
غربالگری اضطراب بهزیستی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
خانواده سالم
مدرس شبکه ازدواج و خانواده در بهزیستی
آموزش های پیش از ازدواج
مدرس شبکه ازدواج و خانواده در بهزیستی
مصاحبه بالینی
مدرس شبکه ازدواج و خانواده در بهزیستی
مشاوره پیش از ازدواج
مشاورتحصیلی و کنکور در آموزش و پرورش
موسیقی درمانی
مشاورتحصیلی و کنکور در آموزش و پرورش
توضیحات