امیرحسین یعقوبی

امیرحسین یعقوبی

کارشناس فنی

۱ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
تدریس plc s7-1200
مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق کنترل
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
تاسیسات برق صنعتی و ساختمانی
موسسه دژاران
۱۳۹۴
plc s7-200
شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
۱۳۹۴
mini plc logo
شرکت برق و الکترونیک قشم ولتاژ
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
تدریس plc s7-1200
مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
۱۳۹۶ اکنون
مشاور فنی
قشم ولتاژ
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مهندس طراح برق
لانوس
پروژه‌ها
۱۳۹۶
طراحی خط بسته بندی و مانیتورینگ با plc s7-314c 2pn/dp & hmi
۱۳۹۶
مانیتورینگ سطح مخازن با plc s7-1200 , hmi
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
siemens s7-1200
مشاور فنی در قشم ولتاژ
توضیحات