سجاد طالبی

سجاد طالبی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | سمیرم
سرپرست
بهتا بتن سپاهان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بنیان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بنیان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه فنی و حرفه ای
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
مدارک و گواهی‌نامه ها
امداد و نجات
هلال احمر
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست
بهتا بتن سپاهان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
تکنسین نقشه برداری
کیسون
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
ناظر پروژه
شهرداری حنا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
دفتر فنی
سازه فلز بلند پایه
پروژه‌ها
اطلس پلازا
تکنسین نقشه برداری در کیسون
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
امداد ونجات
توضیحات