دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشگاه فنی و حرفه ای

Technical and Vocational University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 8 درصد از فارس، 6 درصد از البرز، 4 درصد از کرمانشاه، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از کردستان، 4 درصد از اصفهان، 4 درصد از همدان، 4 درصد از یزد، و ۲۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۵۰%
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی برق صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰ %