محمد سپاهی

محمد سپاهی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۴مهارت
یزد | یزد
کارشناسی دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
پروژه‌ها
اپلیکشن "کنترل فرزند"
انجام پروژه کارشناسی با عنوان "زمان کارکرد هر برنامه "
اپلیکشن " استیکر بانک تلگرام "
اپلیکشن " شبیه کدوم بازیگرم؟"
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات