اسماعیل میرزائی

اسماعیل میرزائی

کارشناسی ارشد حسابداری

۱ارتباط ۱مهارت
ایلام | آبدانان
بازرس ارشد
تامین اجتماعی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
بازرس ارشد
تامین اجتماعی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات