سید حامد عرب

سید حامد عرب

کاردانی حسابداری صنعتی

۰ارتباط ۷مهارت
البرز | هشتگرد
دهیار
بخشداری
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی حسابداری صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک کاردانی حسابداری
دانشگاه جامع علمی و کاربردی آبیک
معدل 15.81 در تاریخ 1390/06/31
مدیریت بحران
فرمانداری ساوجبلاغ
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
دهیار
بخشداری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
فرزکاری و تراشکار (ماشین کار)
شرکت کاج صنعت آریا
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
آئین نگارش و مکاتبات اداری
دهیار در بخشداری
مدیریت مالی
دهیار در بخشداری
بودجه نویسی و بودجه ریزی
دهیار در بخشداری
امداد و کمک های اولیه عمومی
دهیار در بخشداری
مدیریت بحران
دهیار در بخشداری
مدیریت پسماند
دهیار در بخشداری
اصول انعقاد قرارداد پیمانکاری
دهیار در بخشداری
توضیحات