رامین سهرابی

رامین سهرابی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی

۳ارتباط ۷مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
طراح
سیستم سقف وافل آلگان
دکترا دانشگاه صنعتی سهند
تحصیلات
دانشگاه صنعتی سهند
۱۳۹۶ اکنون
دکترا مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
دانشگاه صنعتی سهند
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
طراح
سیستم سقف وافل آلگان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
مدرس
رباتیک
۱۳۹۲ اکنون
مشاور CRM
کانون فرهنگی آموزش قلم چی
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۲
بررسی احداث پتوی رسی در میزان کاهش نشت آب در سدخاکی شهیدکاظمی بوکان
رامین سهرابی
پایان نامه کارشناسی ارشد
مهارت ها
| ۱نفر
بی نام نامشخص
| ۱نفر
بی نام نامشخص
| ۱نفر
بی نام نامشخص
| ۱نفر
بی نام نامشخص
| ۱نفر
بی نام نامشخص
| ۱نفر
بی نام نامشخص
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات