دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی)

دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی)

Shariati Technical College

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی) در آرمانگر عضو هستند که ۹۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱%
زن بیش از ۵۰ نفر ۹۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی) در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از تهران، 8 درصد از البرز، 8 درصد از اصفهان، و ۱۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۶۶%
۶۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی) در آرمانگر عضو هستند که ۷۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۷۲%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۲۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی هنر ارتباط تصویری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی طراحی پارچه و لباس دوخت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۸%
۴۸ %