آرزو فعله گری

آرزو فعله گری

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
طراح اتوماسیون اداری
پارس سازان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ادیبان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ادیبان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران(دکتر شریعتی)
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
طراح اتوماسیون اداری
پارس سازان
کار بصورت پروژه ای بود
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کار آموز و طراح وب
پنجره
کار بصورت پروژه ای
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مستند ساز پروژه
بهین رایان ثمین
کار بصورت پروژه ای
پروژه‌ها
طراحی اتوماسیون اداری
طراح اتوماسیون اداری در پارس سازان
فروشگاه لوازم دیجیتال
کار آموز و طراح وب در پنجره
این پروژه مربوط به دوره کارشناسی می باشد
cd آموزشی کتاب ریاضی اول ابتدایی
این پروژه با نرم افزار MacroMedia authorware طراحی و نوشته شده که در طراحی دکمه ها و شخصیتها از نرم افزار فتوشاپ و Sothink کمک گرفته شده است.
این پروژه مربوط به دوره کاردانی می باشد.
تصویر سازی کتاب داستان
کتاب داستان مربوط به دانش آموز مدرسه منطقه دوازده
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات