دانشگاه پیام نور مرکز قزوین

دانشگاه پیام نور مرکز قزوین

Payame Noor University of Qazvin

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
قزوین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۶%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۵۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از قزوین، 14 درصد از البرز، 8 درصد از تهران، 8 درصد از آذربایجان شرقی، و ۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
قزوین
کمتر از ۵۰ نفر
۶۶%
۶۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۸۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۸۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۳۸%
۳۸ %