بهرام بلوری جیرنده

بهرام بلوری جیرنده

کارشناسی شیمی کاربردی

۷ارتباط ۴مهارت
قزوین | محمدیه
کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
تحصیلات
دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
دانشگاه پیام نور مرکز قزوین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی شیمی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
ICDL
بنیادICDL ایران
98115698/014ک
۱۳۹۶
گواهینامه زبان انگلیسی Tolimo
سازمان سنجش و اموزش کشور
۱۳۹۴
مدرس و نماینده رباتیک
رباتیک ایران
10000/95053
نماینده و مدرس شرکت صنایع رباتیک ایران نسل برتر طراحان رباتیک
۱۳۹۴
High Performance Liquid Chromatography
دانشگاه شهید بهشتی تهران
مهارت ها
| ۴نفر
بهمن طاعتیعلی امانی بنی
| ۴نفر
بهمن طاعتیعلی امانی بنی
| ۴نفر
بهمن طاعتیعلی امانی بنی
| ۴نفر
بهمن طاعتیعلی امانی بنی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
عضو انجمن علمی شیمی ایران ICS از سال 91 تا کنون.
دارنده مقاله نانو ابرخازنهای دو الکترودی
رتبه اول علمی و استعداد درخشان شیمی استان قزوین در سال95
کسب رتبه اول دانشگاه گیلان و رتبه 4 دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان در کنکور ارشد سراسری سال 1395
دارنده مدرک زبان انگلیسی سطح Advancedتولیمو Tolimo
اخذ مدرک HPLC از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 94
مدرس و نماینده شرکت صنایع رباتیک ایران در استان قزوین از سال 94 تا کنون