داود چگینی

داود چگینی

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی و کارشناس زمین شناسی کاربردی

۹۸ارتباط ۴مهارت
قزوین | قزوین
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز قزوین
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
دانشگاه پیام نور مرکز قزوین
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کارشناسی زمین شناسی کاربردی
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات