متین کریمی زیندشتی

متین کریمی زیندشتی

بازرس کنترل کیفیت در پتروشیمی بوشهر عسلویه

۱ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
بازرس کنترل کیفیت
پتروشیمی بوشهر عسلویه
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کاردانی شیمی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
تفسیرجوش بازرسی جوش تست جوش
شرکت پرتو آزمون جم
66b5546782020
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
بازرس کنترل کیفیت
پتروشیمی بوشهر عسلویه
بازرس فنی در دیسیبلین های پایپینگ و مخازن
نگارش و بازنگری wps دستورالعمل های جوشکاری طبق استاندارد های ملی آمریکا ASME SEC 9,AWS
۱۳۹۰ اکنون
بازرس فنی
پتروشیمی تبریز
پروژه‌ها
۱۳۹۴
بازرس فنی تجهیزات پالایشگاهی ثابت و دوار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات