موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جامی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جامی

Jami Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
فولادشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جامی در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جامی در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 13 درصد از بوشهر، 13 درصد از چهارمحال و بختیاری، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۷۵%
۷۵%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جامی در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی صنایع شیمیایی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۳ %