شیما امان اللهی

شیما امان اللهی

کارشناس آزمایشگاه و فرآیند تصفیه خانه صنعتی آب و فاضلاب

۰ارتباط ۱۴مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناس آزمایشگاه و فرآیند
تصفیه خانه صنعتی آب و فاضلاب
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جامی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جامی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد, فرآیندهای جداسازی میباشد.
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی پتروشیمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
دوره آموزشی HSE PLAN و جایگاه HSE در فعالیتهای صنعتی
شرکت مهندسین مشاور صنعت پویان سبز کویر
IIECL-004
دوره آموزشی بهداشت و نظام آراستگی محیط کار
شرکت مهندسین مشاور صنعت پویان سبز کویر
IIECK-002
ایمنی و بهداشت کار در آزمایشگاه
شرکت مهندسین مشاور صنعت پویان سبز کویر
IIECK-095
ایمنی برق
شرکت مهندسین مشاور صنعت پویان سبز کویر
IIECK-002
مدیریت بحران
شرکت مهندسین مشاور صنعت پویان سبز کویر
IIECE-018
شناسایی و ارزیابی خطرات و عوامل زیان آور محیط کار
شرکت مهندسین مشاور صنعت پویان سبز کویر
IIECJ-001
آشنایی با کنترل کننده های صنعتی
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
آشنایی با تجهیزات فرآیندی
پتروشیمی اصفهان
نقشه خوانی و علائم اسناندارد
پتروشیمی اصفهان
آشنایی با TQM
پتروشیمی اصفهان
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناس آزمایشگاه و فرآیند
تصفیه خانه صنعتی آب و فاضلاب
پروژه‌ها
۱۳۹۴
مطالعه نظری و تجربی جذب کربن دی اکسید ازجریان گاز دودکش در یک سامانه RTSA پر شده با جاذب زئولیت 5A در دماهای مختلف آب سرد ورودی
درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جامی
۱۳۹۱
بررسی چگونگی تشکیل رسوب در مبدل های حرارتی و تغییر طراحی مبدل بر اساس این پارامتر
درجه کارشناسی مهندسی پتروشیمی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات